כיצד להתפלל את קפלת הרחמים האלוהית?

How Pray Divine Mercy Chaplet

המשמעות של קפלת הרחמים האלוהית

ב-22 בפברואר 1931, אדוננו ומושיענו ישוע המשיח הופיע לסנט פאוסטינה עם קרניים שקורנות מלבו ונתן לה מסר לאנושות. ב-13 בספטמבר 1935, היה לה חזון נוסף. יום לאחר מכן, קול פנימי ביקש ממנה להתפלל את התפילה הזו על חרוזי מחרוזת תפילה רגילים.קפלה זו ידועה כקפלת רחמים אלוהית. זה כל כך חזק עד שהכוהנים ממליצים עליו לחוטאים בתור התקווה האחרונה. גם אם נאמר פעם אחת, חוטא מקבל חסד מאת אדוננו.איך מתפללים את קפלת הרחמים האלוהית?

את התפילה הפשוטה אך היעילה ביותר הזו אפשר לעשות עם חרוזי מחרוזת תפילה פשוטים.

המשמעות של המספר 11
כיצד להתפלל את קפלת הרחמים האלוהית?

כיצד להתפלל את קפלת הרחמים האלוהית?שלב 1: תפילת פתיחה

הפוך את סימן הצלב.

אמור את תפילת הפתיחה הזו.

פג תוקפו, ישוע, אבל מקור החיים פרץ לנשמות, ואוקיינוס ​​הרחמים נפתח לכל העולם. הו מעיין חיים, רחמים אלוהיים בלתי נתפסים, עטוף את כל העולם ותרוקן את עצמך עלינוכעת, אמור את התפילה הבאה 3 פעמים

הו דם ומים, שנבעו מליבו של ישוע כמעיין של רחמים עבורנו, אני בוטח בך!


שלב 2: שלוש תפילות ראשונות

על שלושת החרוזים של מחרוזת התפילה התפללו את אבינו, את השלום מרים ואת אמונת השליחים.

דברים שצריך להוסיף לרוטב הפסטה

אבא שלנו

אבינו אשר בשמים, יתקדש שמך; תבוא מלכותך; יעשה רצונך עלי אדמות כמו בשמים. תן לנו היום את לחמנו היומי; וסלח לנו על עוולותינו כשם שאנו סולחים לאלה המפרים בנו; ואל תוביל אותנו בפיתוי, אלא הצילנו מרע.

תחי מרי

שלום מרי, מלאת חסד. ה' איתך. ברוך אתה בקרב הנשים, וברוך הוא פרי בטנך, ישוע. מרים הקדושה, אם האלוהים, התפללו עבורנו החוטאים, עכשיו ובשעת מותנו, אמן.

אמונת השליחים

אני מאמין באלוהים, האב הכל יכול, בורא שמים וארץ; ובישוע המשיח, נצלב בנו יחידו, אדוננו, שנולד על ידי רוח הקודש, שנולד ממרים הבתולה, סבל תחת פונטיוס פילטוס; מת, ונקבר. הוא ירד לגיהנום; ביום השלישי הוא קם מחדש מן המתים; הוא עלה לגן עדן, יושב לימינו של אלוהים, האב הכל יכול; משם יבוא לשפוט את החיים ואת המתים. אני מאמין ברוח הקודש, בכנסייה הקתולית הקדושה, באיחוד הקדושים, בסליחת החטאים, בתחיית הגוף ובחיי הנצח.

שלב 3: תפילת אב נצחי

התחל כל עשור עם חרוזי אבינו על ידי תפילה זו.

אבא נצחי, אני מציע לך את הגוף והדם, הנשמה והאלוהות של בנך האהוב היקר, אדוננו ישוע המשיח, בכפרה על החטאים שלנו ושל העולם כולו.

שלב 4: תפילת תשוקה מצערת

לאחר השלמת העשור על 10 חרוזי שלום מרי, התפלל תפילה זו.

מתנות לשני המינים מתחת ל-

למען יצרו הנוגה, רחם עלינו ועל העולם כולו

חזור על שלבים 3 ו-4 במשך כל חמשת העשורים.

רעיונות למתנות לתיק 25 $

שלב 5: תפילת האל הקדוש

לאחר השלמת כל חמשת העשורים, אתה מסיים את פרק הרחמים האלוהי על ידי תפילה של התפילה הבאה 3 פעמים

אלוהים הקדוש, הקדוש האדיר, בן האלמוות הקדוש, רחם עלינו ועל העולם כולו.

אפשרות תפילת נעילה

אלוהים נצחי, שבו הרחמים אין קץ ואוצר החמלה - בלתי נדלה, הבט בנו בטוב לב והגדל בנו רחמיך, שברגעים קשים לא נתייאש ולא נהיה מיואשים, אלא נכנע בביטחון רב לרצונך הקדוש. שהיא האהבה והרחמים עצמה.

צ'פלת הרחמים האלוהית היא יעילה ומופלאה ביותר. ניתן להתפלל אותה בכל עת או כנובנה של רחמים אלוהיים.

קרא עוד: סנט ג'וד נובנה: למצבים נואשים ומקרים חסרי תקווה