פסוקי תנ'ך מעוררי השראה על קללות וקללות

Inspiring Bible Verses About Cursing

כתוב בתנ'ך שישוע מציג את הכלל החדש נשבע בכלל לא .בעוד שלקללות, התנ'ך מדגיש לא לתת לשום מילה מושחתת לצאת מפיך. אתה חייב ללמוד לפקח על הפה שלך!אני בְּתוֹקֶף מאמינים שקללות קשורות רק לרגשות שליליים ולא תועיל לאף אחד בטווח הארוך כולל לך.

אתה חייב ללמוד להישאר רגוע בזמנים של מצבים אגרסיביים כאלה שבהם אתה נוטה לאבד את קור הרוח.מצד שני, אנשים מקללים כבר מאות שנים. קללות פוגעות מאוד באנשים רבים. זה קשור להיבט הרגשי.

היום, קללות וקללות ממלאות את האוויר סביבנו. בהחלט לא צריך להיות מקום לטינופת והצלה של מחשבות שליליות.

כולנו ילדי אלוהים, ומעל לכל מה שמחבר בינינו הוא האנושות לא אכזריות.פסוקי התנ'ך על קללה

פסוקי תנ'ך מעוררי השראה על קללות וקללות

פסוקי תנ'ך מעוררי השראה על קללות וקללות

הבה נקרא ונבין כמה מפסוקי התנ'ך מאירי העיניים על קללות וקללות.

קולוסים ג':8

אבל עכשיו גם אתם חייבים להיפטר מכל הדברים האלה: כעס, זעם, זדון, לשון הרע ושפה מטונפת מהשפתיים.

האפסיים ד':29

אל תיתן לכל דיבור לא בריא לצאת מפיך, אלא רק מה שמועיל לבניית אחרים לפי צרכיהם, שיועיל למי שמקשיב.

האפסיים ה':4

גם לא צריך להיות גסות, דיבורים מטופשים או הלצה גסה, שאינם במקום, אלא הודיה.

מתי ה':37

כל מה שאתה צריך לומר הוא פשוט 'כן' או 'לא'; כל דבר מעבר לזה בא מהרע.

מתי 12:36-37

אבל אני אומר לכם שכל אחד יצטרך לתת דין וחשבון ביום הדין על כל מילה ריקה שהם אמרו. כִּי בְּדִבְרֵיכֶם תִּזְכַּוְתָּ, וּבְדִבְרֵיכֶם תִּדְנוּ.

מתי 15:10-11

ישוע קרא אליו את הקהל ואמר: תקשיב והבין. מה שנכנס לפיו של מישהו לא מטמא אותם, אבל מה שיוצא מהפה, זה מה שמטמא אותם.

ג'יימס 1:26

מי שרואים את עצמם דתיים ובכל זאת לא שומרים על לשונם מטעים את עצמם, ודתם חסרת ערך.

ג'יימס ג':6-8

גם הלשון היא אש, עולם של רוע בין חלקי הגוף. הוא משחית את כל הגוף, מבעיר את כל מהלך חייו של האדם, ובעצמו מועלה באש על ידי הגיהנום. כל מיני בעלי חיים, ציפורים, זוחלים ויצורי ים מאולף ואולף על ידי האנושות, אבל אף בן אדם לא יכול לאלף את הלשון. זהו רוע חסר מנוחה, מלא ברעל קטלני.

ג'יימס 3:10

מאותו הפה יוצאות שבחים וקללות. אחים ואחיות שלי, זה לא צריך להיות.

קרא עוד: פסוקי תנ'ך מעוררי השראה על חוזק

ב' טימותיאוס ב':16

הימנע מפטפוטים חסרי אלוהים, כי מי שמתרפק על כך יהפוך יותר ויותר לא אלוהים.

תהילים יט:14

יהי רצון דברי פי אלה וההרהור הזה של לבי בעיניך, יהוה צולי וגואלי.

תהילים ל'ד 13-14

שמור על לשונך מרע ועל שפתיך מלספר שקרים. פנה מרע ועשה טוב; לחפש שלום ולרדוף אחריו.

תהילים 141:3

שים משמר על פי, יהוה; לשמור על דלת שפתי.

משלי ד':24

שמור על הפה שלך נקי מעיוות; הרחק דיבורים מושחתים משפתייך.

משלי ו':12

בעייתי ונבל, שהולך בפה מושחת

משלי כא:23

השומרים על פיהם ועל לשונם שומרים על עצמם מפני פורענות.

שמות כ' ז'

לא תשתמש לרעה בשם יהוה אלוהיך, כי לא ישמור יהוה על מי שמנצל את שמו לרעה.

לוקס 6:45

אדם טוב מוציא דברים טובים מהטוב האצור בלבו, ואדם רשע מוציא דברים רעים מהרע האצור בלבו. כי הפה מדבר במה שהלב מלא.

ג'יימס 15:12

מעל הכל, אחיי ואחיותיי, אל תישבעו - לא בשמים ולא באדמה ולא בשום דבר אחר. כל מה שאתה צריך לומר זה כן או לא פשוטים. אחרת אתה תיגנה.

לוקס ו':28

יברך את אלה שמקללים אותך, התפלל עבור אלה שמתעללים בך.

מתי ה':22

אבל אני אומר לכם שכל מי שכועס על אח או אחות יהיה נתון לשיפוט. שוב, כל מי שאומר לאח או אחות 'ראקה', חייב באחריות לבית המשפט. וכל מי שיאמר, 'טיפש שכמותך!', יהיה בסכנת אש הגיהנום.

פטרוס א' ג':10

כי מי שיאהב את החיים ויראה ימים טובים חייב לשמור על לשונו מרע ושפתותיו מדיבור מרמה.

מתי ט'ו:11

מה שנכנס לפיו של מישהו לא מטמא אותם, אבל מה שיוצא מהפה, זה מה שמטמא אותם.

משלי יח:21

ללשון יש כוח חיים ומוות, ומי שאוהב אותה יאכל את פירותיה.

תהילים 109:17

הוא אהב לבטא קללה - שתחזור עליו. הוא לא מצא הנאה בברכה - שיהיה רחוק ממנו.

הרומים י'ב:14

ברך את הרודפים אותך; יברך ואל תקלל.

מלכים ב' ב' 23-24

משם עלה אלישע לבית אל. בעודו הולך לאורך הכביש, יצאו כמה נערים מהעיר ולעגו לו. לך מכאן, קירח! הם אמרו. לך מכאן, קירח! 24 הוא הסתובב, הביט בהם וקרא עליהם קללה בשם יהוה. ואז יצאו שני דובים מהיער ועסקו בארבעים ושניים מהנערים.

ג'יימס ג':8-10

אבל אף בן אדם לא יכול לאלף את הלשון. זהו רוע חסר מנוחה, מלא ברעל קטלני. 9 בלשון אנו משבחים את אדוננו ואבינו, ובעזרתה אנו מקללים את בני האדם, אשר נוצרו בדמותו של אלוהים. 10 מאותו הפה יוצאות שבחים וקללות. אחים ואחיות שלי, זה לא צריך להיות.

מתי ט'ו:18-20

אבל הדברים היוצאים מפיו של אדם באים מהלב, ואלה מטמאים אותם. 19 כי מתוך הלב יוצאות מחשבות רעות - רצח, ניאוף, חוסר מוסר מיני, גניבה, עדות שקר, לשון הרע. 20 אלו מטמאים אדם; אֲבָל אֲכִילָה בְּיַד שֶׁלֹּא מְטַמְּאִין אוֹתָם.

הרומים יב:2

אל תהיה מותאם לעולם הזה, אלא תשתנה על ידי חידוש דעתך, כדי שתבחין על ידי בדיקה מהו רצון ה', מה טוב ומקובל ומושלם.

תהילים י, ז

פיו מלא קללה ורמייה ודיכוי; תחת לשונו רעות ועוון.

הראשון לקורינתים י':13

שום פיתוי לא השתלט עליך שאינו משותף לאדם. אלוהים נאמן, והוא לא ייתן לך להתפתות מעבר ליכולתך, אבל עם הפיתוי הוא גם יספק את דרך המילוט, כדי שתוכל לסבול אותו.

טיטוס ב:6-8

כמו כן, דחקו בגברים הצעירים יותר להיות בשליטה עצמית. הראה את עצמך בכל הבחינות להיות מודל של מעשים טובים, ובהוראתך הראה יושרה, כבוד ודיבור בריא שאין להוקיע, כדי שייביש יריב, שאין לו שום דבר רע לומר עלינו.

הפיליפאים ד':8

לבסוף, אחים, כל מה שנכון, מה שמכובד, מה שצודק, מה שטהור, מה שנחמד, מה שראוי לשבח, אם יש הצטיינות, אם יש משהו ראוי לשבח, חשבו על הדברים האלה.

טימותיאוס א' ד':12

אל תבוז בך על נעוריך, אלא תן למאמינים דוגמה בדיבור, בהתנהגות, באהבה, באמונה, בטהרה.

משלי ח:13

לא מה שנכנס לפה מטמא את האדם, אלא מה שיוצא מהפה; זה מטמא אדם.

הושע ד ב

יש קללות, שקרים, רצח, גניבה וניאוף; הם פורצים את כל הגבולות, ושפיכות דמים באה בעקבות שפיכות דמים.

משלי 31:26

היא פותחת את פיה בחכמה, והוראת חסד היא על לשונה.

ג'יימס ד':7

הכנעו את עצמכם אפוא לאלוהים. תתנגד לשטן, והוא יברח ממך.

ג'יימס 3:11-13

האם מעיין נשפך מאותו פתח מים מתוקים ומלוחים? האם עץ תאנה, אחיי, יכולים לשאת זיתים או גפן להפיק תאנים? גם בריכת מלח לא יכולה להניב מים מתוקים. מי חכם ומבין ביניכם? על ידי התנהגותו הטובה יראה את מעשיו בענוות החכמה.

משלי ט'ו: א

תשובה רכה מסיטה את הכעס, אבל מילה חריפה מעוררת כעס.

ג'יימס ה':12

אבל מעל לכל, אחי, אל תשבעו, לא בשמים ולא באדמה ולא בכל שבועה אחרת, אלא יהי כן שלכם כן ולא לא שלכם, כדי שלא תיפלו בהרשעה.

מתי 12:30-37

מי שאינו איתי הוא נגדי ומי שאינו מתאסף איתי מפזר. לכן אני אומר לכם, כל חטא וחילול קודש יסלח לאנשים, אבל חילול הקודש נגד הרוח לא יסלח. ומי שידבר מילה נגד בן האדם יסלח לו, אבל מי שידבר נגד רוח הקודש לא יסלח לו, לא בעידן הזה ולא בעידן הבא. או עשה את העץ טוב ופירותיו טובים, או עשה את העץ רע ופירותיו רעים, כי העץ ידוע בפירותיו. גזע צפעים! איך אתה יכול לדבר טוב, כשאתה רע? כי מתוך שפע הלב הפה מדבר...

קהלת ה, ו

אל תוביל פיך לחטא, ואל תגיד לפני השליח שזו טעות. מדוע אלוהים יכעס על קולך וישמיד את מעשה ידיך?

1 תסלוניקים ה':22

הימנע מכל צורה של רוע.

מתי ה':33-37

שוב שמעתם שנאמר לבני קדם לא תשבעו שקר אלא תעשו לה' את אשר נשבעתם, אבל אני אומר לכם אל תשבעו כלל גם בשמים. כִּי כִּסֵּא הָאֱלֹהִים הוּא, אוֹ עַל-הָאָרֶץ, כִּי הוּא הַדּוֹם רַגְלָיו, אוֹ עַל-יְרוּשָׁלַיִם, כִּי הִיא עִיר הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל. ואל תישבע בראשך, כי אתה לא יכול לעשות שערה אחת לבן או שחור. תן למה שאתה אומר להיות פשוט 'כן' או 'לא'; כל דבר יותר מזה בא מהרע.

כמה זמן אני מרתיח תירס

משלי 30:9

פן אהיה מלא ואכחיש אותך ואומר מי ה'? או שמא אהיה עני ואגנוב ואחלל את שם אלוהיי.

משלי ט'ו:4

לשון עדינה היא עץ חיים, אך עיוות בה שוברת את הרוח.

משלי יב:18

יש אחד שדבריו הפזיזים הם כמו תקיעות חרב, אבל לשון חכמים מביאה רפואה.

תהילים 39:1

למקהלה: לג'דותון. מזמור לדוד. אָמַרְתִּי, אֶשְׁמֹר אֶת-דְּרָכַי, לָאֲשֶׁר לֹא אֶחָטָא בְּלִשְׂפִּי; אשמור את פי בלוע כל זמן שהרשעים יהיו בפניי.

יעקב ג':9-12

בעזרתו אנו מברכים את אדוננו ואבינו, ובעזרתו אנו מקללים אנשים שנעשו בדמותו של אלוהים. מאותו הפה באים ברכה וקללה. אחים שלי, הדברים האלה לא צריכים להיות כך. האם מעיין נשפך מאותו פתח מים מתוקים ומלוחים? האם עץ תאנה, אחיי, יכולים לשאת זיתים או גפן להפיק תאנים? גם בריכת מלח לא יכולה להניב מים מתוקים.

תהילים 59:12

על חטא פיהם, דברי שפתיהם, ילכודו בגאוותם. על הקללות והשקרים שהם משמיעים,

משלי ד':23

שמרו על לבכם בכל עירנות, כי ממנו נובעים מעיינות החיים.

פטרוס א' ה':8

היו מפוכחים; להיות ערני. היריב שלך השטן מסתובב כמו אריה שואג, מחפש מישהו לטרוף.

הפיליפאים 3:8

אכן, אני מחשיב הכל כאובדן בגלל הערך הגבוה ביותר של הכרת המשיח ישוע אדוני. למענו סבלתי את אובדן כל הדברים ואני מחשיב אותם כזבל, כדי שאזכה למשיח

משלי א' 1-33

משלי שלמה בן דוד מלך ישראל: לדעת חכמה והוראה, להבין דברי תבונה, לקבל הוראה בדבר חכם, בצדק, במשפט וביושר; לתת זהירות לפשוטים, ידע ושיקול דעת לנוער - ישמעו החכמים ויגדלו בלימוד, והמבין יקבל הדרכה...

מארק ג':29

אבל מי שמגדף את רוח הקודש לעולם אין לו סליחה, אלא הוא אשם בחטא נצחי

יעקב ג':1-18

לא רבים מכם צריכים להיות מורים, אחים שלי, כי אתם יודעים שאנו המלמדים נידון בקפדנות רבה יותר. כי כולנו מועדים במובנים רבים. וְאִם אֵין אִישׁ מְכַשֶּׁל בְּדִבְרוֹ, הוּא אָדָם תָּמִיד, הַמַּכְלִיל גַּם לַרְסוֹן כָּל גּוּפוֹ. אם אנחנו מכניסים חתיכות לפה של סוסים כדי שיצייתו לנו, אנחנו מדריכים גם את כל גופם. תסתכל גם על הספינות: למרות שהן כל כך גדולות ומונעות על ידי רוחות חזקות, הן מונחות על ידי הגה קטן מאוד לכל מקום שרצונו של הטייס מכוון. אז גם הלשון היא איבר קטן, ובכל זאת היא מתהדרת בדברים גדולים. כמה גדול יער בוער באש קטנה כל כך! …

הפיליפאים ב':14-15

עשה הכל בלי לרטון או לפקפק, למען תהיו חפים מפשע ותמימים, בני אלוהים ללא רבב בעיצומו של דור עקום ומפותל, אשר אתם מאירים בתוכם כאורות בעולם.

טיטוס ב 7-8

הראה את עצמך בכל הבחינות להיות מודל של מעשים טובים, ובהוראתך הראה יושרה, כבוד ודיבור בריא שאין להוקיע, כדי שייביש יריב, שאין לו שום דבר רע לומר עלינו.

הרומים 8:31

אז מה נגיד על הדברים האלה? אם אלוהים בעדנו, מי יכול להיות נגדנו?

מרקוס ז' 20-23

וַיֹּאמֶר, מַה שֶּׁיּוֹצֵא מֵאָדָם, מַטְמָא אוֹתוֹ. כי מבפנים, מלב האדם, יוצאות מחשבות רעות, חוסר מוסריות מינית, גניבה, רצח, ניאוף, חמדה, רשע, הונאה, חושניות, קנאה, לשון הרע, גאווה, טיפשות. כל הדברים הרעים האלה באים מבפנים, והם מטמאים את האדם.

הרומים ג':13-18

גרונם קבר פתוח; הם משתמשים בלשונם כדי להונות. ארס האספים נמצא מתחת לשפתיים שלהם. הפה שלהם מלא קללות ומרירות. רגליהם מהירות לשפוך דם; בנתיביהם חורבה ואומללות, ואת דרך השלום לא ידעו. …

הושע י ד

הם מבטאים מילים בלבד; בשבועות ריקות כורתים בריתות; אז השיפוט צץ כעשבים רעילים בתלמים של השדה.

פטרוס ב':14

יש להם עיניים מלאות ניאוף, שאינן יודעות שובע לחטא. הם מפתים נשמות לא יציבות. יש להם לבבות מאומנים בתאוות בצע. ילדים ארורים!

מתי ו':33

אך בקש תחילה את מלכות ה' ואת צדקתו, וכל הדברים הללו יתווספו לך.

העברים ו:8

אֲבָל אִם עָשָׂה קוֹצִים וְדִדְרֹרִים, אֵינָהּ יְקָרוֹת וְקָרוֹב לְהִתְקַלֵּל, וְקָצוֹ לִבְרִיף.

מתי כ'ו:74

ואז הוא התחיל להטיל קללה על עצמו ולהישבע, אני לא מכיר את האיש. ומיד קרא התרנגול.

ויקרא כא:14

אלמנה, או גרושה, או אשה שנטמאה, או זונה, את אלה לא ישא. אבל הוא יקח לאשתו בתולה מעמו.

לוקס ו':27-28

אבל אני אומר לכם השומעים, אהבו את אויביכם, עשו טוב לשונאיכם, ברכו את המקללים אתכם, התפללו עבור המתעללים בך.

בראשית ג':14

אָמַר יְהוָה אֱלֹהִים אֶל הַנָּחָשׁ, כִּי עשית זאת, ארור אתה מכל בהמה ומכל בהמת השדה; על בטנך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך.

הרומים יב:1-21

לכן אני פונה אליכם, אחים, ברחמי אלוהים, להציג את גופכם כקורבן חי, קדוש ומקובל על אלוהים, שהוא עבודתכם הרוחנית. אל תהיה מותאם לעולם הזה, אלא תשתנה על ידי חידוש דעתך, כדי שתבחין על ידי בדיקה מהו רצון ה', מה טוב ומקובל ומושלם. כי בחסד שניתן לי אני אומר לכל אחד מכם לא לחשוב על עצמו יותר ממה שהוא צריך לחשוב, אלא לחשוב בשיקול דעת מפוכח, כל אחד לפי מידת האמונה שה' קבע. כי כמו שבגוף אחד יש לנו הרבה איברים, והאיברים לא כולם ממלאים תפקיד זהה, כך אנחנו, אף על פי שרבים, גוף אחד במשיח, ואיברים בנפרד זה מזה...

טיטוס ג:2

לא לדבר רעה על אף אחד, להימנע ממריבות, להיות עדין ולהפגין נימוס מושלם כלפי כל האנשים.

האפסיים ה':6

אל יטעה אתכם במילים ריקות, כי בגלל הדברים האלה בא זעם אלוהים על בני הסוררים.

תפילת יוסף הקדוש לעבודה

משלי י' 18-11:27

המסתיר שנאה שפתי שקר, ומי שמוציא לשון הרע הוא טיפש. כשהמילים מרובות, העבירה לא חסרה, אבל כל המחזיק את שפתיו נבון. לשון צדיקים כסף מובחר; לבו של רשעים אין ערך. שפתותיהם של צדיקים מאכילות רבים, אך שוטים מתים מחוסר שכל. ברכת ה' מתעשרת, ואינו מוסיף בה צער...

קהלת ד' ה'-ו' יא

השוטה משלב את ידיו ואוכל את בשרו. עדיף קומץ שקט משתי ידיים מלאות עמל וחתירה אחרי רוח. שוב ראיתי הבל תחת השמש: אדם אחד שאין לו אחר, לא בן ולא אח, אך אין קץ לכל עמלו, ועיניו לעולם לא שבעו בעושר, ולעולם לא ישאל, על מי אני. עמל ומונע מעצמי הנאה? זה גם יהירות ועסק לא מאושר. שניים טובים מאחד, כי יש להם שכר טוב על עמלם...

משלי יג:1-25

בן חכם שומע את הוראת אביו, אבל לועג אינו שומע לתוכחה. מפרי פיו אוכל אדם את הטוב, אבל תשוקת הבוגדים היא לאלימות. מי ששומר את פיו שומר על חייו; הפותח את שפתיו לרווחה מתקלקל. נשמתו של העצל משתוקקת ואינה מקבלת דבר, ואילו נשמתם של החרוצים מסופקת בשפע. הצדיק שונא שקר, אבל הרשע מביא בושה וחרפה...

משלי יב:16-23

כעסו של טיפש ידוע מיד, אבל הנבון מתעלם מעלבון. מי שדובר אמת מביא עדות כנה, אבל עד שקר משמיע מרמה. יש אחד שדבריו הפזיזים הם כמו תקיעות חרב, אבל לשון חכמים מביאה רפואה. שפתי אמת נמשכות לנצח, אבל לשון שקר היא רק לרגע. רמאות נמצאת בלבם של מי שממציא רע, אבל למי שמתכננים שלום יש שמחה...

ויקרא ה' 4-15

או אם ישביע מישהו בשפתיו שבועה נמהרת לעשות רע או להיטיב, כל שבועה נמהרת שאנשים נשבעים, והיא נסתרת ממנו, בבואו לדעת זאת, ויבין אשמתו בכל אלה. ; כאשר יבין את אשמתו בכל אחד מאלה ויודה בחטא שחטא, יביא לה' כפיצוי על החטא שחטא, נקבה מן הצאן, כבש או עז, לחטאת. . ויכפר עליו הכהן על חטאתו. אבל אם אינו יכול להרשות לעצמו כבש, יביא לה' כפיצוי על החטא שחטא שתי יונים או שתי יונים, אחת לחטאת והשנייה לעולה. יביאם אל הכהן, אשר יקריבו תחילה את החטאת. יעקור את ראשו מצווארו אך לא ינתק אותו לגמרי...

הרומים ג':9-20

מה אז? האם מצבנו היהודים טוב יותר? בכלל לא. כי כבר טענו, כי כולם, יהודים ויוונים, נמצאים בחטא, כמו שכתוב: אין צדיק, לא, אף אחד; אף אחד לא מבין; אף אחד לא מחפש את אלוהים. כולם פנו הצידה; יחד הם הפכו לחסרי ערך; אף אחד לא עושה טוב, אפילו לא אחד. גרונם קבר פתוח; הם משתמשים בלשונם כדי להונות. ארס האספים נמצא מתחת לשפתיים שלהם. …

מתי כ'ג:12

כל המשפיל את עצמו יתנשא, וכל המשפיל את עצמו יתעלה.

תהילים 109:28

תן להם לקלל, אבל אתה תברך! הם קמים ומתביישים, אבל עבדך ישמח!

תהילים 109:1-31

למנהל המקהלה. מזמור לדוד. אל תשתוק, אלוהי הלל שלי! כִּי פָּתוֹת רְשָׁעִים וְרִמָּה נִפְתָּחִים עָלַי, מְדַבְּרִים עָלַי בִּלְשׁוֹנוֹת שֹׁקֶר. הם מקיפים אותי במילות שנאה ותוקפים אותי בלי סיבה. בתמורה לאהבתי מאשימים אותי, אבל אני מתמסר לתפילה. אז הם גומלים לי רע על טוב, ושנאה על אהבתי.

משלי יז 2-19

עבד העוסק בחכמה ימלוך על בן שמתנהג בבושת פנים ויחלק את הירושה כאחד האחים. כור ההיתוך לכסף, והכבשן לזהב, וה' בוחן לבבות. רשע שומע לשפתיים רשעות, ושקרן אוזן ללשון שובבה. כל הלועג לעני, מעליב את יוצרו; מי ששמח בפורענות לא יישאר ללא עונש. הנכדים הם כתר הזקנים, ותפארת הילדים היא אבותיהם .

משלי י':6-14

ברכות בראש הצדיק, אבל פי הרשע מסתיר אלימות. זכרם של צדיקים הוא לברכה, אבל שם הרשע ירקב. חכמי לב יקבלו מצוות, אבל טיפש מפטפט יתקלקל. מי שהולך ביושרה הולך בבטחה, אבל העושה דרכיו עקלקלות יתגלה. מי שקורץ בעין גורם לצרות, אבל טיפש מקשקש יאבד .

האפסיים ה' 13-6:16

אבל כשמשהו נחשף על ידי האור, הוא הופך לגלוי, כי כל מה שנעשה גלוי הוא אור. לכן נאמר, התעורר ישן, וקם מן המתים, ויאיר עליך המשיח. תסתכל טוב אז איך אתה הולך, לא כבלתי חכם אלא כחכם, מנצל את הזמן בצורה הטובה ביותר, כי הימים הם רעים. לכן אל תעשה טיפש, אלא תבין מה רצון ה' .

קורינתיים השנייה יג:5-11

בחנו את עצמכם, אם אתם באמונה. בחנו את עצמכם. או שאינכם מבינים זאת על עצמכם, שישוע המשיח נמצא בכם? - אלא אם כן אינכם מצליחים לעמוד במבחן! אני מקווה שתגלו שלא נכשלנו במבחן. אבל אנו מתפללים לאלוהים שלא תעשה רע - לא שנראה שעמדנו במבחן, אלא שתעשה מה שנכון, למרות שנראה שנכשלנו. כי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר נגד האמת, אלא רק בשביל האמת. כי אנו שמחים כאשר אנו חלשים ואתה חזק. השיקום שלך הוא מה שאנחנו מתפללים לו.

מתי ה':7-26

אשרי הרחמנים, כי יקבלו רחמים. אשרי טהורי הלב, כי יראו את אלוהים. אשרי משכי השלום, כי יקראו להם בני אלוהים. אשרי הנרדפים לשם צדקה, כי מלכות השמים שלהם. אשריכם כאשר אחרים מקללים אתכם ורודפים אתכם ומוציאים עליכם כל מיני רעים בשקר על חשבוני...

קהלת י 3-11:8

גם כשהטיפש הולך בדרך, חסר לו שכל, והוא אומר לכולם שהוא שוטה. אם יעלה עליך כעסו של השליט, אל תעזוב את מקומך, כי השלווה תניח עבירות גדולות. יש רעה שראיתי תחת השמש, כאילו טעות יוצאת מן השליט: האיוולת מונחת בהרבה גבוהים, והעשירים יושבים במקום נמוך. ראיתי עבדים על סוסים, ונסיכים הולכים על הארץ כמו עבדים.

קהלת ז 21-22

אל תקח ללב את כל הדברים שאומרים אנשים, פן תשמע את עבדך מקלל אותך. הלב שלך יודע שהרבה פעמים אתה עצמך קיללת אחרים.

קהלת ז 7-26

ודאי הדיכוי מוציא את החכמים לשיגעון, ושוחד משחית את הלב. טוב סופו של דבר מראשיתו, והסבל ברוחו טוב מהגאה ברוחו. אל תמהר ברוחך לכעוס, כי הכעס שוכן בחיק השוטים. אל תאמר, מדוע היו הימים הראשונים טובים מאלה? כי לא מתוך חכמה אתה שואל זאת. חוכמה טובה עם ירושה, יתרון לאלו הרואים את השמש...

משלי 30:10-33

אל תשמיץ עבד לאדונו, פן יקלל אותך, ותהיה אשם. יש המקללים את אבותיהם ואינם מברכים את אמותיהם. יש הנקים בעיני עצמם אך אינם נשטפים מטונפתם. יש כאלה - כמה גבוהות עיניהם, כמה גבוהים מתרוממים עפעפיהם! יש מי ששיניהם חרבות, ניביהם סכינים, לטרוף את העניים מעל הארץ, את הנזקקים מקרב האנושות...

משלי כ'ט:6-22

איש רשע נלכד בעבירתו, אבל צדיק שר ושמח. צדיק יודע את זכויות העני; אדם רשע אינו מבין ידע כזה. לועגים מציתים עיר, אבל החכמים מפנים את זעם. אם לאדם חכם יש ויכוח עם טיפש, השוטה רק משתולל וצוחק, ואין שקט.

ירמיהו כ'ג:10

כי מלא הארץ נואפים;
כי הארץ מתאבלת על הקללה.
שטחי המרעה של המדבר יבשו.
גם המסלול שלהם הוא רע
והכוח שלהם אינו נכון.

דברים ה, יא

'לא תשא את שם ה' אלוהיך לשוא, כי לא ישאיר ה' את מי שמוציא את שמו לשוא.

קרא עוד: פסוקי התנ'ך על סבלנות

פטרוס א' 1:15

אבל כמו הקדוש ברוך הוא שקרא לכם, היו קדושים גם אתם בכל התנהגותכם;

ויקרא יט יב

לֹא תִשְׁבַּע שְׁקֵר בִּשְׁמִי, לְחַלֵּל אֶת שֵׁם אֱלֹהֵיכֶם; אני האדון.

ירמיהו 48:10

ארור העושה מלאכת ה' ברשלנות,
וארור המעכב את חרבו מדם.

בראשית ג':17

וַיֹּאמֶר לְאָדָם, כִּי שָׁמַעְתָּ בְּקוֹל אִשְׁתֶּךָ, וְאָכַלְתָּ מִן הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִי אֶתְכֶם, לֵאמֹר לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ;
ארורה האדמה בגללך;
בעמל תאכל מזה
כל ימי חייך.

משלי י':31

פי צדיקים זורם חוכמה,
אבל הלשון המעוותת תכרת.

טיטוס ב' 5-8

להיות הגיוניים, טהורים, עובדים בבית, אדיבים, כפופים לבעליהם, כדי שדבר ה' לא יתבזה. כמו כן דחקו בגברים הצעירים להיות הגיוניים; בכל דבר הראה את עצמך כדוגמה למעשים טובים, עם טוהר בתורה, מכובד.

ה-1 לקורינתים 15:33

אל תלכו שולל: חברה רעה משחיתה את המוסר הטוב.

קולוסים ד':6

תן לנאום שלך להיות תמיד בחן, כאילו מתובל במלח, כדי שתדע כיצד עליך להגיב לכל אדם.

ג'יימס ג':5-6

אז גם הלשון היא חלק קטן מהגוף, ובכל זאת היא מתהדרת בדברים גדולים. ראה כמה גדול יער בוער באש קטנה כל כך! והלשון אש, עצם עולם העוונות; הלשון ניצבת בין איברינו כדבר המטמא את כל הגוף, ומעלה באש את מהלך חיינו, ונעלה באש בגיהנום.

קהלת ז 22

כי גם אתה הבנת שגם אתה קיללת הרבה פעמים אחרים.

הרומים 3:14

אשר פיו מלא קללה ומרירות;

שמות כא:17

המקלל את אביו או את אמו ימותו.

סימן ז':10

כי משה אמר: 'כבד את אביך ואת אמך'; וכן, 'מי שמדבר רע על אב או אם, ימותו';

משלי 30:11

יש סוג של אדם שמקלל את אביו
ואינו מברך את אמו.

משלי כ':20

המקלל את אביו או את אמו,
המנורה שלו תכבה בשעת חושך.

קהלת י' 20

ועוד, בחדר מיטתך אל תקלל מלך, ובחדרי השינה שלך אל תקלל איש עשיר, כי ציפור השמים ישא את הקול והיצור בעל הכנף יודיע את הדבר.

שמואל ב טז:5

בבוא דוד המלך אל בחורים, הנה יצא משם איש ממשפחת בית שאול אשר שמו שמעי בן גרא; הוא יצא מקלל ללא הרף כשהוא בא.

שמואל א' יז:43

אָמַר הַפְּלִשְׁתִּי אֶל דָּוִד, הֲרֵי אֲנִי כְּלֶב, שֶׁאַתָּה בָּא אֵלַי בְּמִקְלוֹת? ויקלל הפלשתי את דוד באליו.

מתי ה':44

אבל אני אומר לכם, אהבו את אויביכם והתפללו עבור הרודפים אתכם,

הרומים יב:4

כי כשם שיש לנו הרבה איברים בגוף אחד ואין כל האיברים בעלי אותו תפקיד.

שמות כא:15

מי שהכה את אביו או את אמו, יומת.

ויקרא כ, ט

אם יש מי שמקלל את אביו או את אמו, ימותו; הוא קילל את אביו או את אמו, אשמת הדם שלו עליו.

שמות כב:28

לא תקלל את אלוהים, ולא תקלל שליט בעמך.

יהושע כ'ד:9

וַיָּקָם בָּלָק בֶּן צִפּוֹר מֶלֶךְ מוֹאָב וַיִּלְחָם אֶת יִשְׂרָאֵל, וַיִּשְׁלַח וַיִּקְרֹא אֶת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר לִקְלָלֵךְ.

בראשית 49:7

ארור כעסם כי עז הוא;
וחמתם, כי הוא אכזרי.
אפזר אותם ביעקב,
ותפזר אותם בישראל.

איוב ג, א

לאחר מכן פתח איוב את פיו וקילל את יום הולדתו.

תהילים 62:4

הם יעצו רק לדחוף אותו ממעמדו הגבוה;
הם מתענגים על שקר;
הם מברכים בפיהם,
אבל בפנים הם מקללים. סלע.

תהילים יט,יד

יהי נא דברי פי והרהורי לבי נאה בעיניך ה' עוזני וגואלי.

תהילים 141:3

שים משמר, יהוה, לפני פי; לשמור על דלת שפתי.

תהילים ל'ד:13-14

שמר על לשונך מרע, ושפתיך מלדבר ערמה.

קולוסים ג 5-8

תמות אפוא את מה שיש בך ארצי: חוסר מוסר מיני, טומאה, יצר, תשוקה רעה וחמדה, שהיא עבודת אלילים. בגלל אלה בא חמתו של אלוהים. באלה גם אתה הלכת פעם, כשחיית בהם. אבל עכשיו עליך להרחיק את כולם: כעס, זעם, זדון, לשון הרע ודיבור מגונה מפיך.

קללות לא זוכות לתהילה באף תרבות ברחבי העולם. לכן, יש צורך שדבריך ייאמרו בזהירות רבה.

איזה מפסוקי התנ'ך האלה על קללות הרשים אותך ביותר? שתף אותו איתנו ועם הקוראים שלנו.

קרא עוד: פסוקי תנ'ך מעודדים .