סנט ג'וד נובנה: למצבים נואשים ומקרים חסרי תקווה

St Jude Novena Desperate Situations

סנט ג'וד נובנה מוסר את תפילותינו לאלוהים ונותן לנו תקווה גם בזמנים חסרי תקווה. זוהי תפילת נובנה יעילה ביותר.ג'וד הקדוש מוערך כפטרון הקדוש של התקווה וסיבות בלתי אפשריות. הוא היה אחד משנים-עשר השליחים המקוריים של ישוע. ג'וד הקדוש ידוע גם בשם תדאוס, היה אחיו של יעקב הקדוש הקדוש, שהיה גם אחד השליחים. שניהם ידועים בתור אחיו של ישוע. חוקרי מקרא רבים מאמינים שהם היו בני דודיו של ישוע המשיח.

ג'וד הקדוש לא צריך לטעות ביהודה שבגד באדוננו.

הטוב ביותר כפי שנראה במוצרי טלוויזיה

תפילה לסנט ג'וד יכולה לפטור אותך מטראומה, קדרות ואומללות.המשמעות של סנט ג'וד נובנה

סנט ג'וד נובנה היא תקופה בת תשעה ימים שבה המאמינים מתפללים לקבל חסדים מיוחדים או להגיש בקשות או עצומות. הוא מייצג את תשעת הימים של תפילה מתמדת על ידי השליחים בירושלים שלאחריהם רוח הקודש ירדה על השליחים בחג השבועות.

בזמנים של עתיד עגום וחוסר אונים, נובנה לסנט ג'וד יכולה להביא על השתדלותו במהירות. בכל פעם שאתה נתון באחיזת דכדוך, תפילות נובנה של סנט ג'וד יעניקו לך טובות הנאה.

משמעות של חלום על עכבישים

קרא עוד: תפילת סנט ג'וזף נובנה: הטבות מופלאות ב-9 ימים!סנט ג'וד נובנה

סנט ג'וד נובנה

סנט ג'וד נובנה

יש לדקלם את סנט ג'וד נובנה במשך תשעה ימים רצופים עם ההתעוררות, או לפני השינה, או שניהם. במהלך תשעת הימים הללו, עלינו לשמור על עצמנו חופשיים מכל רצונות רשעים.

סנט ג'וד נובנה - יום 1

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

סנט ג'וד נובנה - יום 2

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

סנט ג'וד נובנה - יום 3

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

סנט ג'וד נובנה - יום 4

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

מספר מלאך 99999

סנט ג'וד נובנה - יום 5

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

סנט ג'וד נובנה - יום 6

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

סנט ג'וד נובנה - יום 7

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

סנט ג'וד נובנה - יום 8

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

סנט ג'וד נובנה - יום 9

השליח הקדוש ביותר, ג'וד הקדוש, משרתו הנאמן וידידו של ישוע, הכנסייה מכבדת וקוראת לך באופן אוניברסלי, כפטרון של מקרים קשים, של דברים שכמעט נואשים מהם, התפלל עבורי, אני כל כך חסר אונים ובודד.

תתערב עם אלוהים בשבילי שהוא יביא עזרה גלויה ומהירה היכן שהעזרה כמעט מיואשת. בוא לעזרתי בצורך הגדול הזה שאוכל לקבל את הנחמה והעזרה של גן עדן בכל צרכיי, האתגרים והייסורים שלי, במיוחד:

<>

ולמען אשבח את ה' עמך ואת כל הקדושים לעד. אני מבטיח, הו הקדוש ג'וד המבורך, להיות מודע תמיד לטובה הגדולה הזו שהעניק לי אלוהים ולכבד אותך תמיד כפטרון המיוחד והעוצמתי שלי, ולעודד בהכרת תודה מסירות כלפיך.

אָמֵן

קרא עוד: מרי אונדור של קשרים נובנה ותפילות

תפילה יומית לירידה במשקל

הפניות
1) https://www.britannica.com/biography/Saint-Jude-Apostle